Psy wykazują poziom inteligencji, zbliżony do ludzkiego.

Psy posiadają swego rodzaju „czynnik g” (inteligencja płynna), który przypomina ludzki, co rzuca nowe światło na strukturę inteligencji u psów. W badaniu obejmującym 129 psów domowych, przez okres dwóch i pół roku, badano szeroką gamę obszarów poznawczych – takie jak rozwiązywanie problemów i zdolność uczenia się – które są ze sobą połączone.

Wskazany „czynnik g” nie tylko koreluje z cechami takimi jak zachowanie, zainteresowanie nowościami i zdolność do uczenia, ale również maleje wraz z wiekiem, zwłaszcza u psów o gorszym zdrowiu. Odkrycia te nie tylko poszerzają naszą wiedzę na temat poznania psów i jego podobieństw z ludzką inteligencją, ale także podkreślają potencjał psów jako modeli w badaniach nad starzeniem się.

Z przeprowadzonego badania wyciągnięto następujące wnioski:

  • Badania wykazały, że psy posiadają ogólny czynnik poznawczy, tj. czynnik g, który przypomina hierarchiczną budowę ludzkiej inteligencji, obejmującą umiejętność rozwiązywania problemów i uczenia się.
  • Wyższa ilość czynnika g u psów jest związana z większym zainteresowaniem zmianami i lepszymi wynikami w nowych sytuacjach, podobnie jak u ludzi.
  • Zdolności poznawcze psów maleją wraz z wiekiem, a stan zdrowia znacząco wpływa na tempo tego spadku, co podkreśla podobieństwa między wzorcami starzenia się psów i ludzi.

Poszukiwanie zasad rządzonych inteligencją i funkcjonowaniem mózgu zawsze stanowiło wyzwanie dla nauki. Chociaż wciąż wiele jest do odkrycia, zwierzęta mogą dostarczyć cennych wskazówek dotyczących funkcjonowania zarówno umysłu, jak i intelektu.

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez naukowców z ELTE dowiedziono, że psy mogą posiadać kluczowy element inteligencji zwany czynnikiem g. Co istotne, ten czynnik wykazuje wiele podobieństw do swojego odpowiednika u ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o proces starzenia się.

Te odkrycia mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia intelektu psów i ludzi oraz sposobu, w jaki starzenie się wpływa na funkcje poznawcze. Jednakże, tempo tego procesu u psów jest związane z ich stanem zdrowia: psy o gorszym zdrowiu wykazywały w badaniu szybszy spadek czynnika g wraz z wiekiem, podczas gdy u zdrowych psów nie zaobserwowano tak znaczących zmian.

Mimo, że ogólny spadek dotyczył wszystkich zdolności poznawczych, badania ujawniły również, że różnice w procesach starzenia się pamięci i zdolności uczenia się poprzez skojarzenia, są związane z innymi czynnikami, co prowadzi do zróżnicowanej dynamiki starzenia się i wszelkich zmian.