Testy IQ używane w systemie szkolnictwa mogą być bardziej obiektywnym sposobem na identyfikację, wytypowanie dzieci, które dla przykładu mogłyby skorzystać ze specjalnych usług edukacyjnych, brać udział w programach edukacyjnych, lecz należałoby w pierwszej kolejności, sprawdzić zdolności uczniów. Dzieci, które należą do mniejszości etnicznych oraz te, których rodzice mają niskie dochody, przedstawiają niezbyt dobry wynik IQ, lecz jest to wina środowiskowa, w którym żyją.

Niestety problemem jest sposób w jaki dzieci są najczęściej wybierane do tych programów, tzn. ​​studenci czarnoskórzy i latynoscy są często pomijani. Niektóre szkoły np. w Stanach Zjednoczonych, stosują procedury przyjęć do programów edukacyjnych dla uzdolnionych, które z kolei opierają się na obserwacjach i opinii pedagogów lub wymagają od rodziny zapisania dziecka na test IQ. Co do zasady, badania sugerują, iż postrzeganie ucznia i oczekiwania nauczyciela, które można z góry założyć, mają decydujący wpływ na wyniki IQ dziecka, osiągnięcia w nauce oraz jego postawę. Inaczej mówiąc, sposób postrzegania przez nauczyciela, dziecka, może mieć również wpływ na prawdopodobieństwo skierowania takiej osoby na kształcenie dla dzieci uzdolnionych.

Testy IQ mogą również umożliwić zbadanie i zweryfikowanie nierówności strukturalnych, które mogły wpłynąć na rozwój dziecka. Mogą one obejmować wpływ środowiska i narażenia dziecka na szkodliwe substancje, takie jak ołów i arsen lub wpływ niedożywienia na zdrowie mózgu. Stwierdzono, iż wszystkie te czynniki mogą mieć zły wpływ na zdolności umysłowe danej osoby oraz często wpływają na społeczności cechujące się słabymi dochodami.

Zidentyfikowanie tych problemów mogłoby przyczynić się do stworzenia programów pomocowych, polepszyć edukację i politykę społeczną o nowe rozwiązania.

Od czasu swojego wynalezienia test IQ wygenerował mocne argumenty za i przeciw jego stosowaniu. Obie strony koncentrują się na społecznościach, na które w przeszłości negatywnie wpłynęło stosowanie testów inteligencji do celów eugenicznych.

Wykorzystywanie testów IQ online czy inaczej mówiąc, testów na badanie inteligencji, w różnych sytuacjach i ciągły konflikt co do ich ważności, etyki stosowania, mówi nam dużo o tym, iż społeczeństwo przywiązuje dużą uwagę do inteligencji, ale także stwarza pragnienie do jej zrozumienia oraz zbadania.