Skip to content

Zanim przejdziemy do testu IQ, który przygotowany jest przez naszą ekipę, zapraszamy do przeczytania kilku słów na temat inteligencji, jej poziomu wśród nas oraz innych problemów, które są z nią związane.

Psychologowie od dawien dawna próbują odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu jedni ludzie szybciej od innych radzą sobie podczas zajęć szkolnych, studiów i w codziennych czynnościach. Najczęściej genezy sukcesów czy niepowodzeń poszukują właśnie w inteligencji lub w cechach charakteru danej osoby. Aktualne testy empiryczne niestety nie wykazały do tej pory zależnych dowodów na obronę wyżej wymienionych tez. Dlatego też niniejszy artykuł jest próbą weryfikacji hipotetycznego modelu, a jego jego głównym celem będzie ukazanie jakie są przyczyny osiągnięć w szkole, ich determinacji i zależności, po aby wyjaśnić przyczyny osiągnięć szkolnych, ich determinację i zależności.
Jako samo wyrażenie „kompetencje szkolne” należałoby rozumieć zespół umiejętności uczenia się i zdobywania wiedzy oraz motywowania się, co miałoby skuteczny wpływ na funkcjonowanie, np. w roli ucznia. Jeżeli skupiamy się na kompetencjach szkolnych, to rozumiemy skąd się one biorą i możemy to wyjaśnić. Biorą się one z tzw. osiągnięć, a więc np. przez oceny z testów lub średniej oceny z z kształcenia.

Inteligencja a kompetencje szkolne


Sam poziom kompetencji szkolnych w ogromnym stopniu warunkuje właśnie inteligencja, którą rozumiemy jako umysłową zdolność do tworzenia pewnych zachowań, które dostosowujemy do kontekstu i obejmują z kolei radzenie sobie z sytuacjami nowymi w życiu. Sprawna nauka w szkole jest bardzo przydatną funkcją nabywania i wykorzystywania wiedzy, którą rozumiemy jako selektywne kodowanie, tj. wyodrębnianie wiadomości, które są czerpane z zewnątrz ze względu na ich
ocenianą istotność dla danego zadania, selektywne kombinowanie, czyli również omawianie przytoczonych uprzednio wiadomości.
Wpływanie naszej świadomości, czyli intelektu na poziom funkcjonowania w trakcie nauki, jest bardzo dobrze potwierdzony eksperymentalnie.

Bardzo dziękujemy, iż dotrwaliście do samego końca i mamy nadzieję, że artykuł przypadł Wam do gustu, teraz możecie spróbować rozwiązać test, który został przygotowany przez naszą ekipę. Mamy również nadzieję, że z samego testu iq jak i samego wyniku uzyskanego w teście, będziecie zadowoleni 😉

Skomentuj

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany. Pola wymagane *