Czy wyniki z testów na iloraz inteligencji wychodzą jednolicie tak samo każdemu?

Czy testy iq są może używane do identyfikacji pojedynczego wskaźnika inteligencji, np. u uczniów, którzy są utalentowani? Można powiedzieć, iż testy IQ mogą być używane w większości w przypadku u dzieci, których nauczyciele już uważają za inteligentnych. Nie musimy bez potrzeby potwierdzać, iż dane dziecko ma słabsze wyniki w klasie bądź ma uzasadniony przykład niepowodzenia. Ponadto wielu nauczycieli twierdzi, iż ​​stygmatyzuje lub może zniechęcać do identyfikacji dziecka z niskim IQ, a opiekuni prawni mogą nie chcieć wiedzieć, że właśnie ich dziecko ma niską inteligencję. Testy na iloraz inteligencji są tworzone, aby w dogodny sposób udowodnić, że dobrzy studenci są inteligentni oraz bez kłopotów ustalić czy biedniejszym uczniom brakuje intelektu. To stwierdzenie hipotetyczne sprowadza się do poglądu, iż testy na iloraz inteligencji są aktualnie stosowane bardziej selektywnie niż kiedyś, jako sposób oceniania dzieci jako „inteligentne”. Natomiast nie ma wzmianek ani dowodów, aby stanąć murem za powyższą hipotezą.