Testem inteligencji nazywamy test psychometryczny, który mierzy iloraz inteligencji. Jest formularzem testowym i składa się z odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Wiele pytań wykorzystuje się do uzyskania większej ilości cennych danych obrazujących stopnie inteligencji oraz także testowanych umiejętności osoby koncentrującej się w długich odstępach czasowych. Większość testów inteligencji ma kilka oddzielnych segmentów i część z nich może mieć rygorystyczne ograniczenia czasowe do zakończenia zadania. Niektóre testy dla mniejszych dzieci są podawane werbalnie, ale większość testów IQ dla nastolatków lub dla dorosłych są już z kolei wykonywane w formie pisemnej. Testy wielokrotnego wyboru są na ogół lepiej preferowane, gdyż o wiele prościej zdobyć obiektywne wyniki oraz mogą być one uczciwsze.

Badania inteligencji, analizy – rynek warty miliony

Prawdą jest natomiast, iż badanie inteligencji jest przemysłem wartym wiele milionów dolarów i budzi żywe zainteresowanie wśród wielu osób w każdym wieku. Wśród wielu rodzajów testów, wyróżniamy, tzw. testy wywiadowcze, aktualnie tak wszechobecne, iż praktycznie raczej każdy z nas przeszedł przez takie badania nawet o tym nie wiedząc. Dokładnie takie testy na iloraz inteligencji są często przekazywane dzieciom w niektórych okręgach szkolnych, natomiast wiele osób dorosłych, np. rodzice nie zwracają już na to większej uwagi. Najpopularniejszym testem dla dzieci jest test Wechslera, tzw. Wechsler IntelligenceScales for Children (WISC). Można wyróżnić również drugi test Wechslera, na badanie inteligencji u osób dorosłych, który z kolei nosi nazwę: Wechsler AdultIntelligenceScales (WAIS). Badania testem Wechslera są naprawdę powszechne, jednym z przykładowych są np. poniższe testy na badanie ilorazu inteligencji: WISC (WISC, WISC-R, WISC-III, WISC-IV oraz WAIS). Z kolei do dodatkowej listy testów, stosowanych w obecnych czasach, zaliczyć można:
Wechsler Primary and Preschool Scale of Intelligence (WPPSI)

  • Woodcock-Johnson BroadCognitiveAbility

  • Stanford-Binet

  • Otis

  • McCarthyScales of Children’sAbilities

  • SlossonIntelligence

  • Peabody Picture Vocabulary

  • Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC)

  • Raven’s Standard Progressive Matrices