Który naród najbardziej przyczynił się do wzrostu naszego rozwoju jako gatunku ludzkiego?  

Aby określić poziom inteligencji, musimy wziąć pod uwagę liczbę Nagród Nobla zdobytych przez każdy naród, statystykę osób reprezentujących poziom inteligencji w historii, aktualne średnie IQ i osiągnięcia edukacyjne, aby można było zaprezentować potencjalną inteligencję następnego pokolenia.

Na liście krajów o największym poziomie IQ dominuje Azja i Europa, w dokładnie jako kraj – Japonia zajmuje pierwsze miejsce dzięki wysokiemu miejscu we wszystkich trzech wskaźnikach, zajmując piąte miejsce w rankingu testów szkolnych i szóste miejsce w klasyfikacji ogólnej zarówno pod względem zdobytych nagród Nobla, oraz aktualnego poziomu inteligencji, w testach IQ. USA zajmują czwartą pozycję, natomiast ich rankingowi w IQ należy pogratulować w kategorii zdobytych nagród Nobla, gdzie z 368 nagrodami Nobla, USA niemal pokonała Wielką Brytanię na drugim miejscu. Jednak w obecnym rankingu IQ, Stany Zjednoczone plasują się na niskim 28. miejscu, a w rankingu szkół na średnim 13. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Jak widzimy Europa na rankingu IQ, klasyfikuje się bardzo wysoko. W Europie mamy 5 krajów zaklasyfikowanych na 10 miejsc w klasyfikacji generalnej. Szwajcarię na drugim miejscu, Holandię na piątym, Rosję na szóstym, Belgię jest na siódmym miejscu, a Wielka Brytania na ósmym. Widzimy więc, iż Azja dominuje w testach IQ i wyższej inteligencji. zarówno pod względem aktualnego IQ, jak i wykształcenia.

Aktualny ranking IQ wg narodowości

Poniżej ilustracja z rankingiem inteligencji w 25 krajach.