Badania wykazują, że wyniki ilorazu inteligencji nie stanowią dokładnego wskaźnika inteligencji. Czy można uznać wyniki IQ za fałszywy wskaźnik inteligencji? W największym internetowym badaniu dotyczącym badaniu inteligencji naukowcy ustalili, że wyniki testów niekoniecznie odzwierciedlają poziom inteligencji u danej osoby.

Dr Adrian Owen, badacz i przewodniczący Canada Excellence Research podkreślił, że koncepcja wykonania jednego testu IQ, która pozwalałaby na porównanie inteligencji między osobami, jest mitem.

Badanie, w którym uczestniczyło ponad 100 000 osób, polegało na wypełnieniu przez uczestników 12 testów poznawczych, sprawdzających różne aspekty umysłowe, takie jak pamięć, rozumowanie, uwaga i planowanie. Wyniki wskazały, że nie istnieje jedna miara, która precyzyjnie oceniłaby umiejętności poznawcze danej osoby. Zamiast tego naukowcy określili, że inteligencję składają się co najmniej z trzech różnych elementów: pamięci krótkotrwałej, rozumowania i zdolności werbalnych.

Badanie MRI mózgu

Dodatkowo, badacze przeprowadzili skanowanie mózgów uczestników za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i odkryli, że różne zdolności poznawcze są związane z różnymi obszarami mózgu, co sugeruje, że teoria ta, mówiąca o specyficznych obszarach mózgu odpowiedzialnych za określone zdolności, może być prawdziwa.

Naukowcy również zauważyli, że trening mózgu w celu poprawy funkcji poznawczych nie przynosił efektów. Osoby grające w gry wideo wykazywały lepszą wydajność w części testu dotyczącej rozumowania i pamięci krótkotrwałej, choć przyczyny tego zjawiska nie są jeszcze w pełni zrozumiałe.

Podsumowując, badania te jednoznacznie pokazują, że różnice w inteligencji między ludźmi nie mogą być sprowadzone do jednej liczby. Naukowcy zaznaczają, że konieczne jest dalsze badanie, aby lepiej zrozumieć różnice między ludźmi i opracować bardziej kompleksowe narzędzia do oceny zdolności poznawczych.