Internetowe testy IQ mają co do zasady stwierdzić i odpowiedzieć na pytanie czy „masz to, czego potrzeba? oraz czy masz wymagane umiejętności, aby wyróżnić się w teście IQ na inteligencję? i być najwyżej w rankingu IQ na świecie?.

Pomimo tego szumu medialnego, znaczenie, użyteczność oraz zasadność testów IQ jest nadal przedmiotem żywych dyskusji toczących się wśród pedagogów, socjologów i badaczy.

Debata na temat tego, co to znaczy być „inteligentnym człowiekiem” i czy test IQ online jest właściwym narzędziem pomiarowym do pomiaru ilorazu inteligencji, wciąż trwa. Niektórzy uczeni twierdzą, iż inteligencja jest pojęciem specyficznym dla określonej kultury. Uważają, iż wygląda to naprawdę różnie w zależności od kontekstu, mają tu znaczenie zachowania kulturowe. Na przykład, bekanie może być postrzegane jako oznaka zadowolenia z posiłku (np. w Chinach)  lub jest oznaką pochwały dla gospodarza w niektórych częściach świata albo może być w ogóle takie zachowanie nie na miejscu.

A więc, to co naprawdę można uznać za inteligentne w jednym środowisku, może nie być inteligentne w innym. Na przykład znajomość i wiedza o ziołach leczniczych jest postrzegana jako forma inteligencji w niektórych społecznościach, np. w Afryce, ale co do zasady nie to powiązane z wysokimi wynikami IQ w tradycyjnych zachodnich akademickich testach inteligencji online lub wykonywanych stacjonarnie.

Testy IQ a uwarunkowania kulturowe

Zdaniem części badaczy naukowych, tzw. „kulturowa specyfika” inteligencji sprawia, że ​​testy IQ są stronnicze w stosunku do środowisk, w których podjęto się ich próby przygotowania – tj. białego, zachodniego społeczeństwa. To powoduje, iż testy IQ ​​​​są potencjalnie problematyczne w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Używanie i stosowanie tego samego testu, np. quizach i testach iq w formie online w różnych społecznościach na pewno nie pomogłoby w rozpoznaniu wartości uwarunkowanych kulturowo, które kształtują to, co każda społeczność ceni jako inteligentne zachowanie.

Idąc tą myślą jeszcze dalej, biorąc pod uwagę historię testów IQ, które były stosowane w dalszych i wątpliwych badaniach, a także często motywowanych rasowo przekonaniach na temat tego, do czego zdolne są różne grupy ludzi, część naukowców, twierdzi, iż takie testy na inteligencję w ogóle nie mogą obiektywnie i w równym stopniu mierzyć inteligencji jednostki.

Jednocześnie trwają również wysiłki, które mają pokazać w jaki sposób test IQ można wykorzystać, aby pomóc danym społecznościom, które zostały przez nie najbardziej skrzywdzone dawno temu.

Przykład może stanowić rok 2002, kiedy to miały miejsce egzekucje w Stanach Zjednoczonych na osobach z niepełnosprawnością intelektualną, a zostały skazane za przestępstwa, które często ocenia się za pomocą testów IQ, po czym z biegiem lat, uznano je za niezgodne z Konstytucją w USA.