Wyrażenie IQ oznacza iloraz inteligencji. IQ danej osoby jest wynikiem uzyskanym ze standardowych testów zaprojektowanych po to, aby służyły do pomiaru ludzkiej inteligencji i potencjału intelektualnego naszego mózgu. Testy IQ obejmują różnorodne pytania, które sprawdzają umiejętności rozumowania i rozwiązywania problemów.

Wyników IQ bardzo często stosuje się w programach edukacyjnych lub szkolnych albo do oceny kogoś pod kątem sprawdzenia inteligencji ze względu na upośledzenie umysłowe. Testy IQ są dosyć często spotykane w ramach rozmów kwalifikacyjnych o pracę.

Badania wykazały, iż średnie IQ różni się na całym naszym świecie. Przyczyna tej rozbieżności od bardzo dawna interesuje badaczy. Jest to również głównym źródłem kontrowersji.

Debata nam poziomami IQ na świecie koncentruje się na tym, czy różnice w IQ są spowodowane genetyką, czynnikami środowiskowymi, czy może jednym i drugim. Dlatego zrozumienie i wyjaśnienie, co oznacza termin średnie IQ, a co nie, jest niezwykle ważne.

Jak mierzy się IQ?

Współczesne testy IQ np. z USA wzięły swój początek od prekursora – psychologa Henry’ego Herberta Goddarda. Herbert Goddard był pomocny przy przetłumaczeniu na język angielski testu inteligencji, który został opracowany przez francuskiego psychologa Alfreda Bineta.

Test na iloraz inteligencji został wykorzystany przez Bineta do oceny podstawowych funkcji umysłowych oraz intelektualnych u dzieci w wieku szkolnym i przyczynił się do diagnozowania zdrowia psychicznego. Od tego momentu testy na inteligencję znacznie się rozwinęły. Obecnie istnieje kilkanaście różnych testów służących do pomiaru inteligencji.

Rodzaje testów na badanie inteligencji

Przede wszystkim, test IQ służy do oceny umiejętności rozumowania i rozwiązywania problemów przez daną osobę. Do powszechnych testów IQ stosowanych aktualnie, możemy zaliczyć:

– Test na skalę inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-V)

– Test na skalę inteligencji Wechslera dla dorosłych (WAIS)

– Test na skalę inteligencji Stanforda-Bineta

Różnicowe skale zdolności (DAS)

Testy są wykonywane przez licencjonowanych psychologów. Najczęściej składają się z kilku części. Na przykład test Skali Inteligencji Wechslera zawiera 15 podtestów. Wyróżniamy również testy iq online.

Każdy podtest mierzy inny aspekt IQ, taki jak matematyka, język, rozumowanie, szybkość czy pamięć procesowania informacji. Wyniki są następnie łączone w jeden wynik zwany wynikiem IQ. Skala wynikowa jest również dostosowana do wieku pacjenta.