Prekursorem tego pojęcia jest Howard Gardner, amerykanin. Urodził się w 1943 r. w Scranton, w Stanach Zjednoczonych. Z zawodu jest psychologiem oraz neurologiem. Wykłada również na Uniwersytecie Harvarda i Uniwersytecie Bostońskim, na stanowisku profesora.

Sama w sobie teoria inteligencji wielorakiej może odbiegać od normalnego ujęcia inteligencji.

Inteligencja w myśli Gardnera to przede wszystkim potencjał biopsychologiczny, który służy przetwarzaniu
specyficznych form informacji w konkretny sposób.

Głównymi założeniami teorii inteligencji wielorakich jest przeświadczenie, iż prawie każdy z nas posiada wszystkie typy inteligencji, wszystkie rodzaje inteligencje rezonują ze sobą i tworzą profil inteligencji, natomiast profil ten ulega zmianom, a więc kształtuje się w trakcie rozwoju osoby.