Mistrziq.pl

Przetestuj swoją inteligencję!

Przetestuj swoją inteligencję!

Jeśli zaglądaliście do poprzedniego artykułu, znacie już definicję słowa Inteligencja, jej genezę oraz uczonych, którzy ją badali. Oprócz tego, krótko omówiliśmy Iloraz Inteligencji i jedną z metod badawczych Inteligencji. Teraz…

Continue reading

Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Aby w ogóle rozmawiać o inteligencji, ilorazie inteligencji powinniśmy zacząć od pewnych podstawowych pojęć. Słowo Inteligencja pochodzi z łacińskiego intelligentia, co oznacza rozum, zdolność pojmowania. A więc możemy powiedzieć, że inteligencja…

Continue reading