Mistrziq.pl

różnice w zdolnościach intelektualnych ze względu na płeć

Różnice w poziomie ilorazu inteligencji między kobietą a mężczyzną

Różnice w poziomie ilorazu inteligencji między kobietą a mężczyzną

IQ kobiet vs. IQ mężczyzn  Od najdawniejszych czasów, różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami były przedmiotem sporów u większość filozofów. Konflikt rodził wiele pytań, zarówno o mechanizmy różnicowania płciowego jak i…

Continue reading