Mistrziq.pl

Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Aby w ogóle rozmawiać o inteligencji, ilorazie inteligencji powinniśmy zacząć od pewnych podstawowych pojęć. Słowo Inteligencja pochodzi z łacińskiego intelligentia, co oznacza rozum, zdolność pojmowania. A więc możemy powiedzieć, że inteligencja…

Continue reading