Mistrziq.pl

Różnice w poziomie ilorazu inteligencji między kobietą a mężczyzną

Różnice w poziomie ilorazu inteligencji między kobietą a mężczyzną

Różnice w poziomie ilorazu inteligencji między kobietą a mężczyzną

IQ kobiet vs. IQ mężczyzn

 Od najdawniejszych czasów, różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami były przedmiotem sporów u większość filozofów. Konflikt rodził wiele pytań, zarówno o mechanizmy różnicowania płciowego jak i odmienności związanych z płcią, znajdujący się w osobowości, sposobie myślenia czy zdolnościach intelektualnych. Zatem przez wieki tworzyły się różne koncepcje poglądów z uwagi na płeć.

Od niepamiętnych czasów do końca lat XX wieku panowało przekonanie, że kobieta jest istotą niższą w porównaniu do mężczyzny. Przyczyny takiego myślenia, można doszukiwać się w utartym przez lata zwyczaju, ówcześnie skonstruowanego o system patriarchalny. Utarte było przekonanie, że kobieta potrafiła jedynie rodzić dzieci, opiekować się nimi, zajmować się domem, a mężczyzna stanowił głowę rodziny, odpowiedzialną za dobrobyt w rodzinie. Poza tym, istotne znaczenie miał fakt, że Bóg jest mężczyzną oraz w późniejszych latach większość odkryć naukowych zawdzięczano właśnie mężczyznom, a nie kobietom. Tak było jeszcze do niedawna, później natomiast ten pogląd stanowczo się zmienił. Kobiety zyskały prawo głosu, powstawały ugrupowania kobiet walczące o swoje prawa, jakiś czas potem, jak to było w przypadku mężczyzn, kobiety wykazały zdolności naukowe i nastąpił przełom. Bowiem koncepcja kobiety, jako przysłowiowej „kury domowej” uległa zatarciu.

Aby skutecznie rozstrzygnąć spór w określeniu czyj iloraz inteligencji jest większy – kobiety lub mężczyzny, musimy skupić się na zdolnościach poznawczych, bowiem to one mają wpływ na zdolności intelektualne obu płci (Maccoby, Jacklin, 1974; Deaux, 1985). Na podstawie testów iq stwierdzono, że kobiety osiągają wyższe wyniki niż mężczyźni w zadaniach, w których liczy się szybkość odnalezienia pasujących do siebie obiektów czy też w zapamiętaniu położenia obiektu pośród wielu innych. Jednak najczęściej kobiety lepiej wypadają w testach językowych (jeden z rodzajów inteligencji wielorakiej), które polegają na podaniu jak największej liczby słów zaczynających się np. na „K”

Jeśli chodzi o mężczyzn to lepiej niż kobiety sprawdzają się w zadaniach wymagających odznaczania się umiejętnością pomijania nieistotnych dla rozwiązania problemów, przez co iloraz inteligencji mogą mieć wyższy w tym aspekcie. Bowiem, kobieta stara się skupiać na każdym problemie i każdy jego element rozważać z osobna, tracąc przez to uwagę na istotne elementy, które skróciłyby drogę do rozwiązania problemu. Przewaga mężczyzn wyraźnie odznacza się również w rozwiązywaniu zadań wymagających myślenia matematycznego.

 

Badając grupę dzieci, testy na iloraz inteligencji-badania dowodzą, że więcej utalentowanych matematycznie jest chłopców niż dziewcząt. Sam Benbow prowadził badania u obu płci w grupie dzieci wysoce uzdolnionych. Wykazano, że na trzynaście uzdolnionych chłopców przypada tylko jedna równie co oni, uzdolniona dziewczynka. Wiele naukowców zajmujących się tą tematyką stara się wyjaśnić przyczyny różnic odwołując się do sposobu wychowywania dzieci (Baenninger, Newcombe, 1989). Dlatego warto zauważyć, że wprowadzane już od jakiegoś czasu zmiany w kształceniu, które blokują trwałe utrwalanie stereotypów płciowych powinny zacierać obserwowane różnice płciowe między kolejnymi pokoleniami. Dochodząc do konkluzji różnice będą istnieć zawsze i wszędzie i odnajdywać swoje wspólne cechy czy to w stereotypach czy potwierdzeniach naukowych. W różnych kulturach wspomniane stereotypy ukazują się z różną mocą, choć wcale nie ulegają odwróceniu. Natomiast rzeczywiste różnice płci przedstawiają się w różny sposób, w zależności od rodzaju porównywanych funkcji.

Autor: Danuta Jaskólska – mgr psychologii

Bibliografia:

  1. Herman, A. (1993). Stopień i kierunek lateralizacji mózgu, a płeć osób badanych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii.
  2. J. P. Guilford, Natura inteligencji człowieka, PWN, 1978.
  3. A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu, PIW, 1999.
  4. Benbow, C. P., Stanley, J. C. (1983). Sex differences in mathematical reasoning.
  5. Newcombe, N., Dubas, J. S. (1992). A longitudinal study of predictors of spatial ability in adolescent females. Child Development, 63, 37-43.
  6. Przegląd Psychologiczny, 1995, tom 38, nr 3/4, 407-420.

 

One thought on “Różnice w poziomie ilorazu inteligencji między kobietą a mężczyzną

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.