Mistrziq.pl

Ranking poziomu inteligencji część 4

Ranking poziomu inteligencji część 4

O to kolejna odsłona z cyklu Mistrzowie IQ, w której prezentujemy osoby znane o najwyższym ilorazie inteligencji. Nie każdy o nich może słyszał, więc macie teraz okazję dowiedzieć się nieco na ich temat 🙂 Zapraszamy do lektury 😉

15. Terence Taourodzony w Adelaide, Australii 17 lipca 1975 roku. Z zawodu jest matematykiem oraz pierwszym australijczykiem, który został odznaczony Medalem Fieldsa. Nagroda Fieldsa jest pewnym stypendium, otrzymywanym w dziedzinie matematyki dwóm albo czterem naukowcom lub młodym uczonym za naukowe osiągnięcia. W 2006 roku, wartość nagrody finansowej Fieldsa wynosiła 13, 400 dolarów amerykańskich. Terence Tao jest postacią naszego świata o jednym z najwyższych iq na świecie (230). W wieku dwóch lat umiał już liczyć i czytać w ojczystym języku, a rok później uczęszczał już na zajęcia do szkoły podstawowej. W wieku lat 7 przekroczył progi szkoły średniej w jednej z australijskich dzielnic, Blackwood, gdzie powtarzał materiał ze szkoły podstawowej (Tao został z niejasnych powodów wykreślony z listy uczniów szkoły podstawowej rok po przyjęciu do niej) oraz nabywał wiedzę na poziomie licealnym. Już jako nieco starszy chłopiec, gdy miał 9 lat, rozpoczął studia w mieście rodzinnym na Uniwersytecie Flindersa. Warto przy tym nadmienić, iż w 1986 r. Tao został zdobywcą brązowego medalu, a trzy lata później złotego z uwagi na wzięcie udziału  Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. W wieku lat 24 został mianowany profesorem (w dziedzinie matematyki) jednej z uczelni w Los Angeles. Natomiast jaki jest dorobek naukowy Tao? Otóż, poświęcił się następującym dziedzinom matematyki pisząc na te tematy liczne artykuły naukowe czy publikacje książkowe: twierdzenie Greena-Tao zakładające, że ciąg wszystkich liczb pierwszych posiada dowolnie szerokie podciągi arytmetyczne, arytmetykę kombinatoryczną czy równania różniczkowe cząstkowe.

16. Scott Aaronson – teoretyk informatyk. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Filadelfii gdzie urodził się w 1981 roku, 21 maja. W 2018 roku ukończy 37 lat. Co go wyróżnia od innych osób? Aaronson w młodych latach wyjechał wraz z ojcem (pisarz z zawodu) na rok czasu do Hong Kongu. Zaczął uczęszczać do tamtejszej szkoły przez kilka lat. Jednak po kilkuletnim okresie nauki (powodem miało być otrzymywanie złych ocen z klasówek, dręczenie przez nauczycieli) wrócił z powrotem do Stanów Zjednoczonych gdzie następnie skorzystał z programu dla uzdolnionych uczniów zaczął uczęszczać na studia na Uniwersytecie Clarkson. Następnie w 2000 roku zdobył licencjat z informatyki. Potem rozpoczął naukę na Uniwersytecie Berkeley, gdzie w 2004 uzyskał tytuł doktora (w wieku 23 lat). Obecnie wykłada na Uniwersytecie w Austin w USA z tytułem profesora ( „Professor of Computer Science”) oraz jest przejął funkcję dyrektora nowego centrum obliczeń kwantowych w Austin. Wynik badania na iloraz inteligencji: 160.

17. Nikola Poljak – Na podstawie wykazu World Genius Directory ma IQ na poziomie 183. Poljak jest chorwackim badaczem i fizykiem urodzonym w 1982 r. Obecnie Poljak jest asystentem naukowym stacjonującym na jednej z zagrzebskich uczelni. Ponadto, żeby nie było mało, pracuje dla CERN, ośrodka naukowo-badawczego w Genewie, w Szwajcarii nad projektem Kolektywnej Eksploatacji Jonów. W 2010 roku otrzymał tytuł doktora Uczelni w Zagrzebie. Pracował jeszcze niedawno dla chorwackiego Ministerstwa Nauki.

18. Alan Guth – z wykształcenia fizyk oraz kosmolog pochodzenia amerykańskiego. Co o nim wiemy? Uczęszczał na studia w MIT, gdzie zdobył stopień doktora z dziedziny fizyki za pracę nt rozwoju cząstek elementarnych z kwarków. W ubiegłych latach XX minionego wieku, tj. 1971-1980 pracował na wielkich instytutów badawczych w Stanach Zjednoczonych, m.in. dla Uniwersytetu Princeton, Columbia czy dla Centrum Akceleratora Liniowego im. Stanforda (w skrócie SLAC). Po zakończeniu współpracy z ośrodkami badawczymi powrócił na stanowisko wykładowcy (z ang. associate professor), następnie profesora. Co możemy powiedzieć o jego zdolnościach umysłowych, należącego do grona wybitnych naukowców? Wynik z przeprowadzonego profesjonalnego testu na iloraz inteligencji uklasyfikował się pomiędzy 160 a 170 miejscem.

19. Noam Chomskyfilozof, działacz polityczny oraz z zawodu amerykański językoznawca. Urodził się w Filadelfii w USA 7 grudnia 1928 roku. Ojcem Noama był niektórym znany już William Chomsky, a matką białorusinka. Ich ojczystym językiem jest jiydsz, lecz nie był za bardzo używany w jego rodzinie, ponieważ stanowił pewne tabu.  Noam Chomsky opracował wiele dzieł, których opisywał obraz żydowskiego getta mające miejsce w jego codziennym życiu oraz szykany, których był świadkiem sam osobiście. Chomsky uczył się na Uniwersytecie w Pensylwanii gdzie pod koniec swojej edukacji otrzymał zasłużony tytuł doktora w 1955 r. W tym samym roku zaczął pracować w MIT i traktował to jako rodzaj pracy naukowej. Sześć lat później został profesorem Departamentu Lingwistyki i Filozofii. N. Chomsky przyczynił się do rozwoju psycholingwistyki oraz informatyki. Ponadto, jest jedną z osób których dzieła są najczęściej cytowane, zapożyczane do wielu innych publikacji naukowych. Jest znany z budowy teorii, tak zwanej hierarchii Chomsky’ego. Wynik z przeprowadzonego badania iq wyniósł 198.

20. Donald Knuth – jest informatykiem i matematykiem oraz byłym już profesorem Uniwersytetu Stanford w USA. Urodził się mieście Milwaukee, stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzice byli nauczycielami, więc przykładali dużą wagę do wykształcenia swojego syna. Już jako nastolatek poszedł do luterańskiej szkoły średniej w mieście rodzinnym,w którym to był pełen podziwu dla budowy zdań i wyrazów. Natomiast jego prawdziwą, rosnącą w nim przez lata pasją była muzyka, bowiem na mszach kościelnych pełnił obowiązki organisty kościelnego. Grał również na saksofonie oraz tubie. Knuth jest niezwykle inteligentną sławną osobą, bowiem osiągnął pułap 187 punktów inteligencji. W 1956 roku Knuth ukończył naukę, mianując się wybitnym uczniem z największą średnią w historii szkoły. Po ukończeniu szkoły średniej, rozpoczął studia w Case Western Reserve University w stanie Ohio. W wieku 25 lat tytuł uzyskał tytuł doktora matematyki za opracowaną rozprawę naukową, pt. Finite semifields and projective planes. Co możemy powiedzieć o jego dorobku naukowym? Otóż napisał około 420 publikacji i artykułów naukowych, 32 książki oraz posiada 5 patentów. Na domiar tego, ma przyznanych wiele tytułów honoris causa. Najważniejsze osiągnięcia to otrzymanie Nagrody Turinga w 1974 roku, Narodowego Medalu Nauki czy Nagrody Grace Murray Hopper ostatniej Nagrody Kyoto, którą uzyskał w 1996 roku.

Dziękujemy za spędzony czas na naszej stronie. Następny artykuł ukaże się już wkrótce, natomiast w międzyczasie zapraszamy do rozwiązania testu online na iloraz inteligencji.

 

 

2 thoughts on “Ranking poziomu inteligencji część 4

  1. Ł. Zakrzewski

    Nie zapomnijcie tylko o dodaniu Stephena Hawkinga przy następnym opracowywaniu Waszego rankingu osób z wysokim iq.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.