Mistrziq.pl

Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Aby w ogóle rozmawiać o inteligencji, ilorazie inteligencji powinniśmy zacząć od pewnych podstawowych pojęć.

Słowo Inteligencja pochodzi z łacińskiego intelligentia, co oznacza rozum, zdolność pojmowania. A więc możemy powiedzieć, że inteligencja jest to zdolność umysłu każdego z nas do adaptacji, analizy, postrzegania do zmian otoczenia, a więc jest też umiejętnością do logicznego myślenia. Ponadto, dzięki niej możemy się uczyć, zapamiętywać, rozwiązywać wszelkie problemy, reagować poprawnie na bodźce docierające do nas z zewnątrz. 

Możemy podzielić inteligencję na kilka rodzajów, podążając ku myśli amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera (ur. 11 lipca 1943 w Scranton) z 1983 r.:

  1. Inteligencja językowa – umiejętność czytania, pisania, zdolność przekazywania informacji przy użyciu słów, rozwinięta doskonale u poetów i pisarzy
  2. Inteligencja logiczna lub matematyczna – prawidłowa umiejętność rozumowania oraz do liczenia
  3. Inteligencja muzyczna – umiejętność grania na instrumencie, śpiewania, pisania wierszy
  4. Inteligencja wizualno-przestrzenna – umiejętność rysowania, malowania, zdolność do wyobrażania sobie geometrycznych figur
  5. Inteligencja interpersonalna (inaczej społeczna) – czyli po prostu umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji w społeczeństwie, np. koleżeńskich
  6. Inteligencja intrapersonalna (inaczej refleksyjna) – umiejętność wyciągania wniosków z przebytych doświadczeń emocjonalnych, zdolność do skupiania się na swoich emocjach
  7. Inteligencja ruchowa – umiejętności manualne oraz sportowe
  8. Inteligencja przyrodnicza – zdolność do rozumienia praw natury, postępowania z nią w zgodzie, jej mocne nacechowanie można dostrzec u biologów, rolników czy działaczy na rzecz środowiska

Teraz może parę słów o ilorazie inteligencji

Najprościej mówiąc, Iloraz Inteligencji jest wynikiem testu inteligencji (o teście inteligencji w późniejszym artykule). Jednym z prekursorów tego pojęcia był niejaki francuski psycholog Alfred Binet, który w 1905 r. wspólnie z lekarzem Teodorem Simonem opublikował pierwszy test do badania ogólnej sprawności intelektualnej u dzieci, który jest znany pod nazwą Test Bineta-Simona.

Jednym ze wzorów do badania ilorazu inteligencji (już nieaktualnych) był test Williama Sterna – niemieckiego psychologa, który to przedstawiał się w ten o to sposób:

Czyli skłaniając się ku obliczeniom Sterna, dziecko 2-letnie, które rozwiązałoby zadania test adekwatne wiekowi 1 rok (czyli wiek umysłowy=1 rok), uzyskałoby w badaniu inteligencji wynik IQ=1/2×100 = 50.

 

 

One thought on “Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.