Mistrziq.pl

Ranking inteligencji część 1

Ranking inteligencji część 1

Dziękujemy za odwiedzenie strony i zainteresowanie aktualnym artykułem. Chcielibyśmy przedstawić Państwu zestawienie ludzi, w tym naukowców, myślicieli którzy wykazali najwyższy iloraz inteligencji w skali światowej. Omawiane osoby żyją do dziś.…

Continue reading

Różnice w poziomie ilorazu inteligencji między kobietą a mężczyzną

Różnice w poziomie ilorazu inteligencji między kobietą a mężczyzną

IQ kobiet vs. IQ mężczyzn  Od najdawniejszych czasów, różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami były przedmiotem sporów u większość filozofów. Konflikt rodził wiele pytań, zarówno o mechanizmy różnicowania płciowego jak i…

Continue reading

Przetestuj swoją inteligencję!

Przetestuj swoją inteligencję!

Jeśli zaglądaliście do poprzedniego artykułu, znacie już definicję słowa Inteligencja, jej genezę oraz uczonych, którzy ją badali. Oprócz tego, krótko omówiliśmy Iloraz Inteligencji i jedną z metod badawczych Inteligencji. Teraz…

Continue reading

Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Iloraz inteligencji, testy na inteligencję, czyli z czym to się je

Aby w ogóle rozmawiać o inteligencji, ilorazie inteligencji powinniśmy zacząć od pewnych podstawowych pojęć. Słowo Inteligencja pochodzi z łacińskiego intelligentia, co oznacza rozum, zdolność pojmowania. A więc możemy powiedzieć, że inteligencja…

Continue reading